31/10/2010

Variations on a theme

Bilder till Siv - ganska lika, men inte riktigt: den andra är trampad-som-solvad, den första har en kortare trampning av varje parti. (Klicka på bilderna så blir de större)Almost ths same, but not quite: the bottom one is treadled exactly as drawn in, while the top one has a shorter treadling repeat.

No comments: