18/06/2013

It is a swift, but

... how does it work (best)?
(Because of what auto-translation can do, text in Swedish will follow. To read that text as it is written, please turn off the translator! I have checked the result - to understand what I'm writing in Swedish, it is absolutely necessary to turn it off!!!)

I found it at a flea-market nearby.


First, two of the vertical pieces have been replaced, with pieces too thick. (More on that later)
The horizontal pieces can slide, at least most of them can. Some can be taken out altogether.
Picture of the top, with the horizontals slid as far in as possible (min circumference 104 cm):


Two of the bottom horizontals are either jammed or glued (I have not tried to hammer heavily on them - just gentle tapping does not get them to slide, neither in nor out.)
I suppose all four horizontals have to be at least approximately the same lenght (getting it too "oval" would make it wobble?) - with that assumption the max circumference is 150 cm. This is how far the horizontals will go:All horizontals, both top and bottom, have holes at the outer end. One of them also has a pin - but it would be easy to use string instead (and needed, as the two new verticals are too thick to fit a pin).


There is no way of fixating the horizontals at the sliding points.

So: how does it work? I usually use an umbrella swift (mounted with the axle horizontal) - the umbrella type has a "waist" which helps hold the skein from sliding down. But this? What if one of the horizontals slide?

I tried googling. The only example I found looks like this:


It comes from Västernorrlands museum, but I can't find a way link directly to the description. (If you wish to see it, go to http://www.kulturarvvasterbotten.se/sok/avancerat/sok_foremal.html and use föremålsnummer Vbm 9133)

The accompanying text just says
" Wooden swift. The size can be changed by sliding the horizontal sticks through the square wooden blocks. [hole for stand] Between the crosses are eight standing sticks fastened to the crosses. "
There is also a reference to a magazine (can be found on-line: http://www.vbm.se/tidskriften/tidskrift-on-the-net.html) .

Nu på svenska:
Hur är det meningen att denna garnvinda ska fungera på bästa sätt?
De horisontella pinnarna går att skjuta, men det finns ingen möjlighet att låsa dem i läge.
Två av pinnarna i botten sitter fast - jag har försökt dunka på dem (dock inte för hårt), men de rubbas inte. (Vet inte om de "ska" sitta fast?)Jag förmodar att botten bör vara så "rund" som möjligt - med alla pinnar i samma läge blir omkretsen i botten 150 cm.
De stående pinnarna (av vilka två är utbytta, med för grova pinnar) kan låsas i ytterläge - i en av pinnarna finns fortfarande en tapp (se bild ovan). "Tapparna" kan enkelt bytas mot snören (måste bytas, eftersom de två nya pinnarna är för grova)

Borde inte även botten-och-topp-pinnarna gå att låsa? Kommer inte annars härvan att lätt glida av? (Jag använder vanligen en så'n där som jag inte vet vad den heter på svenska - "paraply-vinda" om man går på den engelska beteckningen - dendär vanligaste sorten, ni vet :-)

Hittade en enda bild från svenska muséer (bild ovan, blå bakgrund), från Västernorrlands museum. Kunde inte hitta nå't sätt att länka direkt, man får gå till http://www.kulturarvvasterbotten.se/sok/avancerat/sok_foremal.html och ange föremålsnummer Vbm 9133.

Texten på den sidan lyder:
" Garnvinda av trä. Modellen går att reglera till olika storlekar, genom att man skjuter i hop korsets pinnar i fyrkantiga träblock. Undre träklossen har ett runt hål för stativets stång. Mellan korsen åtta stycken stående trälister som är tappade till korsen.

Litteratur: Tidskriften Västerbotten 1974-3 sidan 121-136 om Västerbottnisk textiltradition. "

(Den går att ladda ned från http://www.vbm.se/tidskriften/tidskrift-on-the-net.html Såvitt jag kunde se finns ingen beskrivning av hur man använder just en så'n här nystkrona, även om liknande fanns på ett par bilder. Dessa föreföll vara "fasta", dock.)

Jag fann den på en loppis i Östergötland.

1 comment:

Laura Fry said...

I suppose it works 'best' by having the bottom wider than the top?

Nice find!

cheers,
Laura