04/02/2011

To search the web / att söka på nätet

Till alla er som kommit hit för att ni sökt på "gratis vävmönster": välkomna!
Här finns inga "mönster" - om ni med mönster menar "vävbeskrivning". Det absolut bästa sättet att finna gratis vävbeskrivningar är att gå till biblioteket och låna vävböcker.

Naturligtvis finns många websidor med vävmönster - en av dem finns på Riksföreningen för handvävning, där vi sedan drygt ett år publicerar en vävbeskrivning per månad.

På Vi Kronobergsvävares sidor finns många vävtekniker beskrivna, vi har många solvnotor som vi bjuder på - men regelrätta "beskrivningar" finns inte så många. Vi vill snarare inspirera än uppmuntra till att "göra efter".
Vår registersida hittar du här.

På min egen "stora" sida finns ett antal artiklar om hur man analyserar en väv (så att man kan "göra efter"), om hur man konstruerar dubbelvävar, om hur man förstår ett partimönster mm. Samlingssidan hittar du här.
På denhär bloggen finns en del småsaker - sök "weave constrution".

Läser du engelska finns den (tror jag) absolut största samlingen av "gratis vävmönster" på handweaving.net.
Under fliken "drafts" kan du söka på många olika sätt - efter antal skaft, efter teknik, efter källa (oftast mycket gamla böcker). Inte heller här finns regelrätta "beskrivningar". Däremot finns (under fliken "archive") ett stort antal gratis vävböcker, alla copyrightfria (alltså mestadels gamla) att ladda ned. De flesta är inte svenska - franska, engelska, amerikanska, ryska, tyska...

Weavolution kan man ta del av andras mönster (och bidra med egna, förståss!)

Till sist ett söktips: skippa "gratis", och försök att söka på något mer specifikt: solvnota daldräll, kypert, trasvävar...

(To all of you who have arrived here after searching for "free weaving pattern": welcome!
Here you will not find "patterns" - if by that you mean a complete weaving recipe. The best way to find free weaving "recipes" is to go to the the library and borrow their weaving books. This might not work all over the world - .

Of course there are many websites out there with weaving patterns - one of them found on the site of Riksföreningen för handvävning. We have published a monthly pattern for more than a year, now.

On the site of Vi KronobergsVävare (my local guild) we are offering many drafts - but most of them are without detailed information. We believe in trying to inspire, more than offering instructions on "how to make *this*".
Our index page can be found here. (English version)

On my own "real" site there are a number of articles about analyzing a fabric (to be able to weave it), about constructing a double weave, how to understand a block draft... To find them, go here.
On this blog you can search for "weave construction".

For those of you who read English, the biggest (I think) site to find weaving drafts is handweaving.net. Under the "draft" tab you can search for drafts according to number of shafts, tecknique or source. There are no "recipes" to be found here, either - but there is a big number of old books to be downloaded for free.

There is also Weavolution, where many drafts contributed by others can be found - and you could contribute, too!

Lastly: a tip for searching the 'net: try searching for something more specific - overshot, twill... )

No comments: